MitsubishiVietHung.com.vn

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Pajero BK

2.120.000.000₫

All New Pajero Sport 4x4 AT

1.488.000.000₫

All New Pajero Sport 4x2 AT

1.329.000.000₫

Outlander 2.4 CVT

1.275.000.000₫

Outlander 2.0 CVT

1.123.000.000₫

Outlander Sport CVT Premium

978.000.000₫

Pajero Sport D.4x2.MT

804.000.000₫

Triton 4x4 AT MIVEC

785.000.000₫

Triton 4x2 AT MIVEC

700.000.000₫

Triton 4x2 AT

630.000.000₫

Attrage CVT

543.000.000₫

Mirage CVT

521.000.000₫

All New Pajero Sport 4x4 AT

1.488.000.000₫

Triton 4x4 AT MIVEC

785.000.000₫

Triton 4x2 AT MIVEC

700.000.000₫

Triton 4x4 MT

690.000.000₫

Triton 4x4 AT MIVEC

785.000.000₫

Triton 4x2 AT MIVEC

700.000.000₫

Triton 4x4 MT

690.000.000₫

Triton 4x2 AT

630.000.000₫

hotline tư vấn 0965160869